ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος μας είναι να είμαστε η μεγαλύτερη επιχείρηση παροχής προϊόντων-υπηρεσιών προβολής, διαφήμισης, γνώσης και πληροφοριών του Νομού Ιωαννίνων βοηθώντας σημαντικά την σχέση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών με τους Πελάτες τους, ώστε οι τελευταίοι να βρίσκουν εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλουν, την ώρα που το θέλουν.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η στρατηγική που ακολουθούμε για να υλοποιήσουμε το στόχο μας είναι η εξής:

  • Συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των Πελατών μας.
  • Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας να είναι αποτέλεσμα παρακίνησης των Πελατών μας
  • Παρέχουμε προϊόντα - υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αισθητικής για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του Κοινού μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων.
  • Τα προϊόντα μας να είναι στην διάθεση κάθε επαγγελματία, κάθε επιχείρησης και κάθε νοικοκυριού 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
  • Πάθος μας να δημιουργούμε θετικές εντυπώσεις στους Πελάτες ώστε να προκύπτουν για όλους οφέλη και κέρδη.
  • Επενδύσεις στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό.


Στηρίζουμε και ενισχύουμε προϊόντα και επιχειρήσεις του νομού μας

 Μεταφορική Χαμπέζης - Μεταφορές - Μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα