Όλοι οι επαγγελματίες!

Βρες αυτό που θες!

ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.Ε

dodonaia
Δραστηριότητα:

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Γυμνασίου - Λυκείου

Οδός: Διονύσου 4, Σταυράκι
Πόλη: Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 2651044500
Website: www.dodonea.gr
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Περιγραφή:

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για μια επιτυχημένη κοινωνική παρουσία και σταδιοδρομία είναι η ποιότητα της γνώσης που αποκτά ο μαθητής στη βασική του εκπαίδευση. Όσο καλύτερες βασικές σπουδές έχει ο νέος τόσο ευκολότερα εντάσσεται στην ανώτατη εκπαίδευση και αργότερα ξεχωρίζει στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.
Θεμέλιο της εκπαιδευτικής μας φιλοσοφίας είναι η παροχή στέρεων γνώσεων και η δημιουργία υπεύθυνων, φιλόπονων και σκεπτόμενων ανθρώπων με ευρύτητα πνεύματος, δημιουργική σκέψη, πρωτοβουλία και ευελιξία, που θα μπορούν να αντεπεξέρχονται στα καθημερινά προβλήματα της ζωής.

Γι’ αυτό βασική αρχή των «ΔΩΔΩΝΑΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ» είναι ότι η αποστολή του σχολείου δεν «εξαντλείται» με τη βοήθεια που παρέχει στο μαθητή για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, αλλά αποβλέπει και σε μία ουσιαστική συμβολή, ώστε να γίνει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, η οποία θα ξεχωρίζει σ’ ολόκληρο τον υπόλοιπο βίο του.

Mini Site:

ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Χάρτης:
Εμφανίσεις: 2777